Økonomien

Penger er kimen til alle problemer, er det noe som heter. Det er ikke så langt fra sannheten da penger ofte skaper problemer, og holder problemene ved like. Det er ikke så lett å stoppe konflikter når de først har kommet i gang. Derfor er det viktig å prøve å roe ned problemene når før de tar form som en konflikt. Hvordan dette kan gjøres kan være på forskjellige måter. En måte er å snakke rolig og være stille. En annen måte er å lytte og gi god respons. Den tredje måten er å ta en pause fra hverandre slik at dere begge får tid til å tenke på hva dere begge vil og hvordan dere vil gjøre dette.

Det er ikke noe hyggelig å leve sammen når man er sinte på hverandre. Klarer man ikke å bo sammen hvor økonomien påvirker forholdet, kan man fortsatt bo sammen, men bør skille ut det økonomiske aspektet av forholdet. Det betyr separate bankkontoer og en konto for kostnader som mat og annet. Da hjelper det litt og man slipper å krangle om hvordan dette skal gjøres når man kommer i en kjedelig situasjon.